maatschap-voor-medezeggenschap-or-ondernemingsraad-invloed-besluit-logo

- Speciaal voor doeners-

Aan de slag met de OR
“Gratis Strategiegesprek”

Om het effect van je OR te vergroten

boekbonusmmm

Ervaringen van andere ondernemingsraden

Wat deze drie klanten over Katrien en de begeleiding van MVMZ zeggen:

‘Als voorzitter van de OR SDBV Security heb ik met veel plezier samengewerkt met Katrien. Zij is zeer kundig en heeft ook nog een zeer kundig netwerk ter beschikking. Katrien heeft onze door zeer moeilijke processen geholpen, zoals een splitsing van de organisatie en de aanbesteding van onze werkzaamheden door de klant. Ook heeft zij nieuwe OR-leden kundig getraind voor de OR-werkzaamheden waardoor we direct een hecht team waren. Hierdoor waren we een serieuze speler tegenover de bestuurder. En het grappige was dat we gaandeweg juist heel goed zijn gaan samenwerken met de bestuurder.’

Harm de Jager, voorzitter OR SDBV BV (beveiliging Schiphol)

‘De OR van het RIVM werkt al vele jaren met Katrien. We waarderen haar brede deskundigheid. Katrien zorgt niet alleen voor actuele en gedegen WOR kennis, maar stimuleert ons ook om ernaar te handelen. Het Dagelijks Bestuur van de OR benadert Katrien verder regelmatig voor advies over inhoudelijke onderwerpen die de OR op zijn pad krijgt. Mede door de prettige, creatieve en doortastende begeleiding van Katrien is onze OR verder geprofessionaliseerd en maken we daar steeds weer nieuwe stappen in.’

Karin van Doremalen, voorzitter OR RIVM

‘Het trainingstraject en de begeleiding bij een belangrijke adviesaanvraag, is als zeer nuttig en enerverend ervaren. Katrien geeft heldere uitleg, weet de context waarbinnen een OR functioneert goed in te schatten en het traject daarop in te richten. Het aanbod is op maat gemaakt en direct toepasbaar in de praktijk. De OR staat nu sterker in zijn schoenen en stelt zich professioneler op. Dit was even wennen voor alle partijen, maar uiteindelijk hebben alle partijen er baat bij.’

Voorzitter OR, Rijksoverheid

Wat houdt het strategiegesprek in?

In het strategiegesprek maken we kort kennis. Eventueel kan je vooraf ook deze video bekijken, dan krijg je alvast een eerste indruk.

We bespreken:
  1. Knelpunten en vragen
  2. Stand van zaken OR. Bijvoorbeeld: hoe ver is de OR in de zittingsperiode, werkwijze etc.
  3. Stand van zaken contact met collega's, bestuurder en eventueel toezichthouder
  4. Overige vragen.
Praktisch:

De afspraak is online. duurt een uur en is bij voorkeur met maximaal 4 leden van de OR (inclusief eventuele ambtelijk secretaris). Het kan via MS-teams, Zoom etc.

Vervolg:

Afhankelijk van het gesprek ontvangt je een offerte voor een training, adviestraject of coaching/begeleiding, meerjarenscholingsplan etc. 

En dan aan de slag:

Samen met jouw OR ga ik graag voortvarend aan de slag. Je krijgt tips, formats en we oefenen vooraf etc. Dit is soms wat wennen, ook voor de OR zelf.  Nu krijgt je organisatie zinvolle en zichtbare medezeggenschap. En dat wordt opgemerkt door de collega's en de bestuurder. En dat is leuk, want jouw inzet maakt het verschil.

Over Katrien Hugenholtz

Katrien is oprichter en eigenaar van Maatschap voor Medezeggenschap. Het is een netwerk- organisatie met experts die hun werk al meer dan 15 jaar met passie doen.


Het netwerk bestaat uit juristen, advocaten, economen, financieel specialisten, filosofen, teambuilders, ambtelijk secretarissen, specialisten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen en Arbo. Kortom: naast kennis delen ze de passie voor zichtbare en zinvolle medezeggenschap.


Katrien aan het woord:


'In mijn eerste baan ben ik tegen onrecht aangelopen en richtte ik een OR op. Dat was vechten tegen de bierkaai. Heel leerzaam om te merken hoe we als OR geen vuist maakten en 'aan de kant werden gezet'.


Als OR-lid kreeg ik van het cursusbureau niet de ondersteuning die ik nodig had. Maar ik merkte wel: medezeggenschap heeft iets in mij wakker gemaakt. Na diverse banen ben ik in 1997 aan de slag gegaan als trainer en adviseur voor ondernemingsraden. In 2022 is dus het 25 jarige jubileum.


Mijn studies Voorlichtingskunde en Organisatiepsychologie komen samen in mijn specialiteit: draagvlak voor organisatieveranderingen. Hoe kan de input van medewerkers zinvol bijdragen aan een besluit?


Ondernemingsraden onderschatten vaak hun eigen mogelijkheden. Zodra de basis op orde is dan kan de invloed ver gaan. Samen dit groeiproces doorlopen, dat blijft mooi werk.'

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap

Katrien Hugenholtz