Wil jij meer invloed met je OR?

Maak kennis

Bestel het boek

Machtig Mooie Medezeggenschap aankondiging boek

Zit je in de OR en …

Maatschap-voor-medezeggenschap-OR-ondernemingsraad-actiefoto-homepage


  • ligt er een adviesaanvraag met grote gevolgen?
  • geeft de bestuurder geen of pas laat informatie?
  • zit de vakbond niet aan tafel en de OR wel?
  • wil je OR echt de steun van collega’s ervaren? 
  • is de OR nieuw samengesteld, maar nog geen team?

Dan ben je bij Maatschap voor Medezeggenschap aan het juiste adres!

Maatschap voor Medezeggenschap helpt je OR ook online!

Reorganisatie en fusie

Heb je een adviesaanvraag ontvangen en twijfel je of je iets over het hoofd ziet? Hoe formuleer je het advies zodat je de invloed van de OR vergroot? Het is een complex en belangrijk krachtenspel. Via training en/of advies leer je de onderhandelpositie van de OR te vergroten. Dit lukt het beste met een tijdige en duidelijke OR-visie.

Heb je een adviesaanvraag ontvangen en wil je deze controleren op volledigheid? Download dan alvast de checklist adviesaanvraag en lees de tips.

Arbeidsvoorwaarden

Zit jouw OR straks aan tafel om over primaire arbeidsvoorwaarden te praten? Dat is een ingewikkelde uitdaging. Zoek je zekerheid dat de OR het optimale regelt voor je collega’s? Waar ligt de grens met de vakbonden? Let op! Dit type overleg is niet geregeld in de Wet op Ondernemingsraden: er zijn extra afspraken nodig. 

Onderhandelen is wat anders dan overleggen. Het is spannend om vast te houden. Is je OR klaar voor dit complexe en belangrijke spel? Doe de test en check je kwaliteiten.

Meer kandidaten?!

Het organiseren van verkiezingen is een klus. Voldoende kandidaten vinden en de tijd die je er weer aan kwijt bent...sommige OR's beginnen er niet aan. Jammer, want een goed gevulde OR heeft echt meer invloed. De kunst is dat je bestuurder en het MT zelf duidelijk maken dat ook zij een volle en actieve OR willen. Dat werkt!

Meer kandidaten dan dat er zetels zijn: dat is een uitdaging. Neem je de uitdaging aan? Het lukte ander OR's ook. Download de tips en probeer het zelf. 

Maatschap voor Medezeggenschap voor zichtbare & zinvolle invloed

Hou contact met collega's

Contact hebben met collega’s is onmisbaar voor het hebben van invloed. Probeer eens een half jaar de succesvolle "5x zetel-methode". Dus 9 zetels is een informeel netwerk van 45 collega's. 

Via een gestructureerde opzet bevraagt de OR dit netwerk en polst de OR wat collega's vinden. Het resultaat: meer invloed in het overleg met de bestuurder en echt contact met collega's. Best logisch en makkelijk te doen. Lees er over in e-book.

Managen vaardige OR

Herken je dat nieuwe OR-leden enthousiast starten, maar binnen het eerste jaar afhaken? Het OR-werk moet je leren en als voorzitter en secretaris kan je een nieuw lid daarbij helpen.

De interne OR-organisatie moet op orde zijn om invloed te hebben. OR-leden willen en kunnen van alles, maar hoe krijg je dit onderling afgestemd?

Voorzitters hoe houd je koers? Bekijk het leer- & werktraject (online, training, intervisie)

Nieuwe vormen van MZ?

Met de vernieuwingsdiscussie over andere vormen van medezeggenschap gooi je al snel het kind met het badwater weg. Toch zijn er veel nieuwe goede ideeën. Denk aan het een klankbordgroep via loting. Of het ophalen van input van vrijwilligers en flexkrachten in bijvoorbeeld pilots. Leg als OR de verbinding tussen beide vormen van inspraak.

Er zijn tal van kansen om als OR zinvol en succesvol te zijn!

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap