Advies bij reorganisatie
inclusief sociaal plan

Advies bij reorganisatie inclusief een sociaal plan. Meestal begrijpt een OR de noodzaak van de verandering. Toch is vaak een onderhandeling nodig om te komen tot een goed advies voor de reorganisatie inclusief sociaal plan. Steeds vaker is hiervoor een taak weggelegd voor de OR. Het is een grote verantwoordelijkheid. Soms is de aanvraag erg complex. Je bent als OR geen expert. Fijn om te weten dat je dan wel een expert mag inschakelen. Hieronder lees je wat MVMZ voor je kan betekenen in een dag training of begeleiding.

training-wet-op-ondernemingsraden

Praktische gegevens advies bij reorganisatie inclusief sociaal plan

Wanneer?

 • Er zijn voornemens om de onderneming (of een deel hiervan) te reorganiseren, in te krimpen of juist uit te breiden. Ook veranderingen in cultuur, aansturen, zelfsturende teams of werkwijze kunnen adviesplichtig zijn.
 • De OR vindt het onderwerp belangrijk en wil snel uitstekende begeleiding op inhoud en proces.

Wat krijg Je?

 • Uitstekende procesbegeleiding: Maatschap voor Medezeggenschap kent het werkveld door en door. In overleg worden inhoudelijke experts ingeschakeld.
 • Diverse formats en voorbeelden van andere sociaal plannen
 • We kunnen je in contact brengen met een organisatie in dezelfde branche.
 • Het adviestraject kan starten in combinatie met een startdag, in de vorm van een BTW-vrije cursusdag.
 • Vooraf ontvang je een goed onderbouwde offerte die rechtstreeks ter informatie verstrekt kan worden aan de bestuurder.

Wat levert het op?

 • Een haalbare en krachtige OR-strategie, naar bestuurder en collega's.
 • Een inhoudelijke visie waar de OR in een vroeg stadium mee naar collega's en naar de bestuurder kan gaan.
 • Een conceptadvies waarmee de OR de onderhandeling in gaat, al dan niet met ondersteuning van Maatschap voor Medezeggenschap.
 • Sociaal plan is getekend en onderdeel van de adviesaanvraag: de maatregelen om de negatieve gevolgen voor collega's op te vangen zijn akkoord. Zeker als de vakbonden niet aan tafel zitten kan Maatschap voor Medezeggenschap hierin adviseren en ondersteunen.
 • Een definitief advies met draagvlak van collega's.

Kijk hier: welke klanten gingen je voor?

 • Overname tussen grote en kleine zorginstelling
 • Alarmcentrale herstructurering
 • Museum structuurwijziging
 • Aanbesteding beveiliging Schiphol
 • Faillissement Intertoys

Hoe kan ik onze OR aanmelden?

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap