Advies bij fusie, overname of verkoop onderneming

Advies bij fusie, overname, verkoop: Maatschap voor Medezeggenschap helpt je als OR een eigen visie te ontwikkelen en die met overtuiging te brengen. Bij een fusie, overname of verkoop staan er veel en grote belangen op het spel. Soms heb je als OR hier weinig zicht op en bij een aandelenoverdracht is de adviesrol formeel ook beperkt. Toch kan je als OR ook hier veel betekenen voor de collega's. De kopende en verkopende partij willen doorgaans niets liever dan snel een positief advies. Dat biedt kansen voor een onderhandeling... Maatschap voor Medezeggenschap helpt bij het opbouwen van je onderhandelingspositie, het vormen van een OR visie. voorzien van toetsingsvoorwaarden. We sluiten perfect aan bij wat de OR goed zelf kan en wil doen.

training-wet-op-ondernemingsraden

Praktische gegevens advies bij fusie, overname of verkoop

Wanneer?

 • Neem contact op zodra er zijn voornemens om de onderneming (of een deel hiervan) te fuseren, te verkopen of over te nemen. Vroegtijdige betrokkenheid vraagt van de OR vroegtijdige inbreng. Vragen om informatie levert geen invloed op.
 • De OR vindt het onderwerp belangrijk en wil snel uitstekende begeleiding op inhoud en proces.

Wat Krijg Je?

 • Constructief kritische beoordeling van voorgelegde aanvraag en documentatie.
 • Uitstekende procesbegeleiding: Maatschap voor Medezeggenschap kent het werkveld door en door. In overleg worden inhoudelijke experts ingeschakeld.
 • Het adviestraject kan starten in combinatie met een startdag, in de vorm van een BTW-vrije cursusdag.
 • Vooraf ontvang je een goed onderbouwde offerte die rechtstreeks ter informatie verstrekt kan worden aan de bestuurder.

Wat levert het op?

 • Een haalbare en krachtige OR-strategie, zowel naar de bestuurder als naar collega's.
 • Een inhoudelijke visie waar de OR in een vroeg stadium mee naar collega's en naar de bestuurder kan gaan. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de geheimhouding.
 • Ondersteuning bij het inrichten van een tijdelijke Medezeggenschapsstructuur (bijvoorbeeld een Tijdelijke OR)
 • Een conceptadvies waarmee de OR de onderhandeling zelf doet, al dan niet met ondersteuning van Maatschap voor Medezeggenschap.
 • Een sociaal plan is akkoord en onderdeel van de adviesaanvraag. Als de bonden niet aan tafel zitten ondersteunt Maatschap voor Medezeggenschap bij de totstandkoming van een sociaal plan.
 • Een definitief advies.

Hoe kan ik onze OR aanmelden?

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap