maatschap-voor-medezeggenschap-mvmz-ondernemingsraad-or-advies-training

Permanente scholing en advisering is de praktijk van alle dag. OR’s wisselen van samenstelling, bestuurder of andere onderwerpen vragen om een antwoord. Alle thema’s uit de Wet op Ondernemingsraden kunnen zowel in een training of in een adviestraject aan de orde komen. 

Maatschap voor Medezeggenschap staat voor:

 • een verfrissende blik op taaie kwesties
 • vanzelfsprekend contact met de bestuurder & HRM
 • gratis helpdesk
 • deskundig advies waardoor je OR-invloed groeit
 • BTW-vrij tarief voor Training en Coaching.

Advies- en instemmingsaanvragen zijn soms zo complex en belangrijk dat inschakelen van expertise nodig is:

Advies:
bij complexe vraagstukken

Om goed te kunnen adviseren heeft een OR steeds meer specifieke kennis nodig. Van ondernemings- tot personeelsbeleid: het komt allemaal aan de orde. Maatschap voor Medezeggenschap zet experts in waar nodig en biedt uitstekende proces-begeleiding. Met deze bagage vormt de OR een eigen mening die verder gaat dan alleen het reageren op de aanvraag. Juist deze eigen visie op advies- en instemmingsaanvragen maakt de OR waardevol.

Training:
van basis tot maatwerk

Tijdens een intakegesprek onderzoeken we samen welke kennis, strategie en vaardigheden via leiden tot een invloedrijke OR. Zowel de individuele leerwensen als die van de groep staan centraal. Maatschap voor medezeggenschap weet dat OR-leden eerder doeners dan denkers zijn. We gebruiken deze leerstijl en daarmee vliegt de training voorbij.

Coaching:
on the job met strippenkaart

Eerder betrokken worden kan echt in samenspraak met de bestuurder. Is de basis op orde? Na een startbijeenkomst met de periodieke bespreking van de algemene gang van zaken kan de OR via een strippenkaart Maatschap voor Medezeggenschap uitnodigen. Iedereen krijgt ter plekke feedback of advies. Resultaat: echte afspraken met een tastbaar eerder betrokken OR.

Bemiddeling: herstel van vertrouwen

Als samenwerken niet automatisch goed gaat ontstaan er irritaties. Blijvende irritaties zorgen er vaak voor dat discussies niet meer functioneel zijn, maar persoonlijk worden. Wij kennen het werkveld door en door, we begrijpen de discussies en kunnen als onafhankelijke gespreksleider voor de OR optreden. Zowel bij (dreigende) conflicten tussen OR en bestuurder als tussen OR-leden onderling.

Onderzoek: instrumenten voor OR visie

Een belangrijk motto van Maatschap voor Medezeggenschap is: van Vragen naar Vinden. We hebben diverse instrumenten om OR-vragen te onderzoeken. Zo onderbouwt de OR zijn visie en staat de OR stevig in het overleg. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar draagvlak bij reorganisaties, kwaliteit communicatie management, werkdruk en uiteraard de 5x Zetelmethode.

Namens OR:
deelname in commissies van organisatie

Maatschap voor Medezeggenschap wordt regelmatig gevraagd als lid of als onafhankelijk voorzitter in toetsing-, plaatsings-, en begeleidingscommissies om te zorgen dat de procedures bij een sociaal plan of plaatsing zorgvuldig en rechtvaardig verlopen.


Hoe kregen succesvolle OR's hun invloed?

E-Book-MVMZ-Maatschap-voor-Medezeggenschap-OR-Ondernemingsraad-Kaft

Het is een combinatie van allerlei factoren die stuk voor stuk om aandacht vragen. De werkwijze en de sfeer in het team zal gesmeerd moeten lopen. Is de OR een veilige groep waar je elkaar aan kan spreken op (on)gewenst gedrag? Zodra dit op orde is kan de OR aan de slag met het vormen van een eigen OR-mening. Voor een startend OR-lid kan dit lastig zijn. Wat mag je wel of niet zeggen en doen? Veel OR-en stappen in de valkuil door vooral vragen te stellen zonder een OR-mening te vormen. Juist hier zit de toegevoegde waarde van de medezeggenschap. Tot slot is het van belang om "in positie" te zijn. Als de bestuurder merkt dat de OR een goed contact heeft met collega's en andere stakeholders, dan gaat de bestuurder aandachtiger luisteren naar de mening van de OR. Inderdaad OR-werk is complex en belangrijk. Maatschap voor Medezeggenschap ondersteunt jouw OR met een duidelijke visie en concrete instrumenten. Download het gratis e-book voor de eerste tips en informatie.

More...

  Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschapGeïnteresseerd? Neem contact op!

  Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

  Neem contact met me op!

  Heb je een inhoudelijke vraag? Bel of mail voor gratis advies.

  x