Advies bij onderhandeling primaire arbeidsvoorwaarden

Advies bij onderhandeling primaire arbeidsvoorwaarden: MVMZ biedt uitstekende procesbegeleiding en zet expertise in waar nodig.

Onderhandeling primaire arbeidsvoorwaarden is steeds vaker een rol van de OR. Soms omdat de vakbonden geen partij zijn, soms omdat de bestuurder dit graag wil. Wanneer neem je als OR deze verantwoordelijkheid op? Maatschap voor Medezeggenschap helpt je hierbij.

training-wet-op-ondernemingsraden

Praktische gegevens advies bij onderhandeling primaire arbeidsvoorwaarden

Wanneer?

 • Na een fusie of overname wordt via onderhandeling primaire arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd. Steeds vaker heeft de OR hierin een rol. Als de bonden niet aan tafel zitten wordt de inbreng van de OR gevraagd.
 • De OR vindt het onderwerp belangrijk en wil snel goede begeleiding.

Wat Krijg Je?

 • Uitstekende procesbegeleiding: Maatschap voor Medezeggenschap kent het werkveld door en door. Zeker bij de berekening van de diverse arbeidsvoorwaarden-pakketten wordt expertise ingezet (voor pensioen en calculaties)
 • Vooraf krijg je een goed onderbouwde offerte die rechtstreeks ter informatie verstrekt kan worden aan de bestuurder.
 • Het adviestraject kan starten in combinatie met een startdag, in de vorm van een BTW-vrije cursusdag.

Wat levert het op?

 • Een haalbare en krachtige OR-strategie, naar bestuurder en collega's.
 • Harmonisatie van Arbeidsvoorwaarden staat niet in de Wet op Ondernemingsraden.
 • Hierover wordt vooraf een apart convenant opgesteld. Dit is een essentieel document waarin afspraken gemaakt worden over de inhoudelijke uitgangspunten en de wijze waarop de onderhandelingen plaats gaan vinden.
 • In de beginfase overeenstemming over de uitgangspunten van de onderhandeling. Bijvoorbeeld de toezegging "Iedereen gaat er onder aan de streep netto niet op achteruit".
 • Ook als de vakbonden aan tafel zitten kan Maatschap voor Medezeggenschap aanvullend adviseren en ondersteunen. De OR kent de organisatie door en door en dat kan een voordeel opleveren.
 • Communicatie-adviezen voor bestuurder, HRM  en OR om draagvlak te borgen en te vergroten.

Klanten die je voorgingen (zie ook de referenties)

 • Harmonisatie van vijf verschillende pakketten die onder twee cao's vielen. De bond verwezen de werkgever door naar de OR.
 • Reiskostenregeling bij verhuizing/wijziging standplaats.
 • Aanvullende vergoeding boven op afgesloten sociaal plan.

Hoe kan ik onze OR aanmelden?

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap