Geluk bij een ongeluk 

Iets wat je nooit hoopt mee te maken… het faillissement van je organisatie. Voor de ondernemingsraad breekt dan een spannende tijd aan. Is er een doorstart mogelijk of is het echt einde verhaal? Gelukkig wordt in 2023 de positie van de OR steeds iets steviger in de aanloop naar een faillissement. Is er sprake van geluk bij een ongeluk? In deze blog van MVMZ lees je over de uitbreiding van het informatierecht in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bij een dreigend faillissement.

Een akelig voorgevoel

Ik herinner het me nog goed: tijdens een driedaagse training werd een omvangrijk reorganisatievoorstel door de Raad van Commissarissen tegen gehouden. De investeringsmaatschappij (aandeelhouder) vond het sociaal plan te duur. Uiteraard stelde de OR vragen over de alternatieven plannen. Voor de OR was volstrekt duidelijk dat er snel iets moest gebeuren. Doodse stilte. Toen ik een paar maanden later langskwam voor een evaluatiegesprek was er nog steeds geen nieuw voorgenomen besluit. Maar de onrust was zeker niet minder om. Terplekke belde ik een OR-advocaat: “Wat was zijn ervaring met een dreigend faillissement en wat te doen als OR?”

Helaas werd er een faillissement uitgesproken, werden veel winkels gesloten en de mensen stonden op straat (zonder sociaal plan) en…even later kwam een doorstart. Dit was toch wel heel erg wrang, maar voor een deel van het personeel ook weer…geluk bij een ongeluk.

Ongevraagd informatierecht

Wist jij dat je als OR dat de bestuurder heel wat schriftelijke informatie ongevraagd, dus uit zichzelf, moet verstrekken? Met name aan het begin van de zittingsperiode geldt dit informatierecht (WOR 31.2). Niet alles is even relevant, maar een actueel organogram valt er ook onder. Vraag er eens naar bij het eerstevolgende overleg. Het informatierecht is ook gekoppeld aan de halfjaarlijkse bespreking van de algemene gang van zaken. Lees hierover in deze blog: Artikel 24 WOR verstevigt samenwerking OR en bestuurder

Nieuw in 2023: de accountant waarschuwt de OR zelf

Middelgrote tot grote ondernemingen zijn verplicht een accountantsverklaring op te stellen. Tot nu toe was het zo dat een OR hier zelf om kon vragen of dat de bestuurder deze zelf kon delen als hier aanleiding toe was. Dit is per 1-1-2023 gewijzigd.

Als een accountantsverklaring een negatieve verklaring omvat zoals bedoeld in artikel 393 lid 5, onderdeel h, van Boek 2 BW, dan wordt deze accountantsverklaring direct door de accountant aan de OR toegezonden. Vermoedelijk zal de accountant het wel afstemmen met de bestuurder, maar toch. Met een beetje geluk bij een ongeluk zie je de problemen tijdiger aankomen.

Hoe gezond is jouw organisatie?

Wanneer je als OR de 7 financiële stappen in je organisatie volgt, dan is het niet zo moeilijk om de gezondheid van de organisatie in de gaten te houden. In ieder geval kan je snel achterhalen hoe gezond de organisatie is. Weet jij het van jouw organisatie? Is jouw organisatie kerngezond of is er toch sprake van een griepje. Op dat moment hoeven nog niet alle alarmbellen af te gaan. Zeker als de organisatie chronisch ziek lijkt, juist dan is  het belangrijk om je te verdiepen in de financien en de goede vragen te stellen. De OR kan het waarschijnlijk niet tegenhouden. Maar het is toch prettiger als je niet totaal verrast wordt. Vraag naar de rapportage van de accountant en wijs op de ongevraagde meldplicht.

https://mvmz.nl/wp-content/uploads/2017/01/financiele-cijfers-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap.jpg

Duik niet te diep in de financiën

MVMZ schreef al eerder een veel gelezen blog: Duik in 2023 in de financiën van je organisatie en vergroot je OR-invloed.

Tot slot

Het aantal faillissementen was in 2022 ook nog historisch laag: gegevens 2022 CBS. Maar de verwachting is dat er juist in 2023 een “inhaalslag” komt na Corona.

Kortom laat je niet verrassen als OR en bespreek het informatierecht met je bestuurder. Juist als er nog geen akelig voorgevoel is.

 

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap