Advies bij bespreking algemene gang van zaken

Advies bij bespreking algemene gang van zaken helpt je als OR om al in een vroege fase zinvol overleg te voeren. Met de Algemene gang van zaken bespreking (artikel 24 van de Wet op Ondernemingsraden) heeft de OR een ijzersterk instrument in handen. Iedere OR wil vroegtijdig geïnformeerd worden en het liefst vroegtijdig betrokken worden. In dit wetsartikel staat letterlijk dat de bestuurder eventueel in aanwezigheid van de toezichthouder een opsomming moet geven van alle adviesaanvragen en instemming-aanvragen die in voorbereiding zijn. Het klinkt zo mooi, maar toch is het voor veel OR's en hun bestuurders een zoektocht. Begrijpelijk: voor de bestuurder is het niet wenselijk als informatie bij alle collega's terecht komt en een OR kan met vage voornemens niet goed uit de voeten. Maatschap voor Medezeggenschap coacht organisaties om juist in deze vroege fase zinvol overleg te voeren waarbij alle stakeholders in hun kracht blijven staan.

training-wet-op-ondernemingsraden

Praktische gegevens advies bij bespreking algemene gang van zaken

Wanneer?

  • Als de OR eerder betrokken wil worden bij voorgenomen besluiten van de ondernemer.
  • Als de OR wil investeren in een constructief en inhoudelijk contact met de bestuurder en mogelijk ook met de toezichthouders van de onderneming.

Wat Krijg Je?

  • Uitstekende procesbegeleiding: Maatschap voor Medezeggenschap kent het werkveld door en door.
  • Vooraf krijg je een heldere offerte. Is de OR akkoord? Geef de offerte en informatie aan de bestuurder. Dit kan prima als een strippenkaart worden vormgegeven: twee maal per jaar de periodieke bespreking van de algemene gang van zaken (artikel 24 Wet op Ondernemingsraden).
  • Vanzelfsprekend legt Maatschap voor Medezeggenschap zelf ook contact met de bestuurder en/of toezichthouders.

Wat Levert Het Op?

  • Tijdige betrokkenheid bij belangrijke voorgenomen besluiten van de ondernemer.
  • Een zinvolle invulling van de periodieke bespreking van de algemene gang van zaken. Je OR weet wat je bespreekt in het overleg en hoe de OR goed betrokken raakt.
  • In de periode na het overleg adviseert Maatschap voor Medezeggenschap een actuele advies- of instemmingsaanvraag.

 Hoe kan ik onze OR aanmelden?

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap