Medezeggenschap verbinden met directe participatie 

Maatschap voor Medezeggenschap krijgt regelmatig vragen van OR’s hoe om te gaan met pilots of andere initiatieven van het management die rechtstreeks input vragen bij collega’s. Is er dan nog een toegevoegde waarde van de OR? Deze is er zeker: als je de medezeggenschap kan verbinden met deze directe participatie.

Lees het interview in Praktijkblad Ondernemingsraden

Lees het Interview MVMZ Directe Participatie Praktijkblad OR dec 2016. Hierin vind je een handige checklijst hoe je als OR je rol kan innemen in en naast pilots etc. Neem contact op met Maatschap voor Medezeggenschap voor een oriënterend gesprek. En kom zo meer te weten over voorbeelden en ervaringen van OR’s bij een museum (inspraak van vrijwilligers) en OR’s in de zorg (inspraak via werkoverleg en ontwikkelgroepen). Wil je eerst meer lezen? Lees dan het uitgebreidere  Achtergrondartikel directe participatie.

Nieuwe vormen van medezeggenschap: let op!

Maatschap voor Medezeggenschap werkt graag mee aan deze vormen van vernieuwing van de medezeggenschap. Als we terugkijken is de rode draad is steeds: zorg dat je als OR waarde toevoegt aan de besluitvorming in je organisatie + leg contact met je collega’s + stimuleer daarnaast de directe participatie. Op deze manier praten vrijwilligers en flexkrachten ook mee over belangrijke ontwikkelingen in je organisatie.

Helaas wordt de laatste jaren nogal somber gesproken over het functioneren van de gehele medezeggenschap: OR’s zijn niet meer van deze tijd etc. Hierdoor lijkt er een ware vernieuwingsdrang te zijn. Daar gaat Maatschap voor Medezeggenschap niet snel in mee. Deze discussies leiden OR’s af van de inhoud. Je gooit al snel het kind met het badwater weg. De Wet op Ondernemingsraden is (ook internationaal gezien) een prima wet, waarbinnen allerlei vormen van goede medezeggenschap mogelijk zijn. De OR heeft in Nederland zijn meerwaarde bewezen en dat er altijd zaken verbeterd kunnen worden is ook een gegeven. Dat geldt evengoed voor veel organisaties.

Wil je meer weten over pilots, proeftuinen en de rol van de OR? Lees dan ook deze blog Betekent organisch veranderen meer invloed voor je ondernemingsraad?

Medezeggenschap verbinden met directe participatie

Neem vooral deel aan pilots, proeftuinen of hoe het ook heet. Belangrijk is dat je bewust de OR-pet opzet. Meer weten?Contact

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap