Onderling beraad is geen vergadertijd 

Regelmatig krijg ik de vraag over het “onderling beraad” zoals dit in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat vermeld. Waarom krijg ik deze vraag? Omdat de tekst verwarrend is en er vaak gedacht wordt dat de 60 uren bedoeld zijn voor de reguliere vergaderingen van de OR. Daarom lees je in deze blog waar de OR recht op heeft, als het gaat om onderling beraad.

Onderling beraad: wat is dat?

In de WOR artikel 18 lid 1 lees je dat je als OR-lid kan overleggen met anderen. Dit kunnen OR-leden zijn, commissieleden, HRM, bedrijfsarts of de controller etc. Deze OR-faciliteit  is bedoeld zodat je als OR-lid kennis kan nemen van de omstandigheden in de organisatie.

Echter: het gaat om tijd buiten de geplande vergaderingen

Dit staat zo in de memorie van toelichting en de SER is er ook duidelijk over. Dus voor zij die het niet geloven, lees deze link. Samenvattend: ieder OR-lid heeft  recht op het leggen van contacten binnen en buiten de organisatie. Dit valt buiten de vergaderplanning. Uiteraard moet het wel met het OR-werk te maken hebben. Waarom dan toch die verwarring?

Begrijpelijke verwarring

Het is qua taal best ingewikkeld opgeschreven in de WOR. Daarnaast zit de verwarring op twee punten:

  1. twijfels ondernemingsraad beroep ondernemingskamerIn artikel 18 lid 1 wordt het woord “overleg” gebruikt. Dit gaat echter om het individuele recht van ieder OR-lid. Het gaat niet om de reguliere interne OR-vergaderingen. Waarom niet?
  2. Dat blijkt uit de context van de WOR. De faciliteiten over de vergaderingen staan immers al in artikel 17 beschreven.

Minimaal 60 uren

Kortom ongeacht of je deeltijd werkt en ongeacht de grootte van de OR/organisatie heb je recht op 60 uren per jaar. Nu is de WOR een minimum wet. Dus afspraken onder de 60 uren maken mag niet.

Cao Jeugdzorg plust op

In de cao Jeugdzorg (21-23) is het minimaal aantal uren voor onderling beraad zelfs verhoogd.

13.3 Hoeveel tijd krijgen de leden van de OR?

a. Als de werknemer lid is van de OR, dan heeft de werknemer het recht om tijdens werktijd aanwezig te zijn bij vergaderingen van de OR en bij vergaderingen van commissies die de raad heeft ingesteld. Als de werknemer fulltime werkt, dan ontvangt de werknemer voor alle andere werkzaamheden voor de OR per jaar in totaal 115 uur. Als de werknemer parttime werkt, dan ontvangt de werknemer een evenredig deel van die 115 uur om te besteden aan werkzaamheden voor de OR. Dat deel is nooit minder dan 70 uur.

Waarom is onderling beraad belangrijk?

Natuurlijk wil een ondernemingsraad invloedrijk zijn. Daarom doet de OR er goed aan om zijn netwerk op orde te hebben. Denk hierbij aan externen zoals de toezichthouder, de vakbondsbestuurder, bedrijfsarts etc. Maar ook intern regelmatig praten met de vertrouwenspersoon, HRM, controller…het is heel belangrijk om via deze contacten polshoogte te nemen van het wel en wee in de organisatie.

Bovendien is dit contact ook van belang als de OR in werkgroepen of commissies werkt. Juist deze groepen kunnen meer in detail zicht krijgen op de arbeidsomstandigheden in de organisatie.

Faciliteiten

Dus wanneer er een discussie ontstaat over faciliteiten is het goed te kijken waar redelijkerwijs behoefte aan is. Vooral als je nieuw bent in de OR is het handig om naar deze video te kijken Video-serie nieuw OR-lid: tip 2.

Daarnaast is het verstandig om de minimale grenzen uit de WOR te kennen. Vul bijvoorbeeld dit formulier in: faciliteiten-berekening-minimum-tijd-OR-werk-MVMZ.pdf

Omdat het verwarrend is kan je altijd  contact zoeken. Want ik help je (OR) graag verder.

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap