Convenant ondernemingsraad voor spelregels met de bestuurder 

Waarom zou een convenant ondernemingsraad zinvol zijn? Organisaties in Nederland verschillen onderling in grootte, branche en bijvoorbeeld cultuur.  Ook de verschillen tussen Ondernemingsraden zijn enorm groot. Vreemd genoeg is er echter maar één wet is waarin de spelregels staan voor al die vormen van organisaties en ondernemingsraden. In deze Wet op Ondernemingsraden staat meestal geen pasklaar antwoord, want je moet de wet voor iedere organisatie “op maat maken”. Dit zorgt regelmatig voor (vervelende) discussies tussen een ondernemingsraad en de bestuurder. Hoe voorkom je dat er telkens weer discussie ontstaat over de spelregels? Ga eerst het gesprek hierover aan. Lees hiervoor de blog (argumenten op een rij)  Maak daarna een convenant ondernemingsraad. Zo kan je de kostbare OR-tijd weer besteden aan belangrijke adviezen en instemmingen.

In een convenant ondernemingsraad maak je samen met de bestuurder afspraken die goed aansluiten op de eigen organisatie. Bijvoorbeeld als er in jouw organisatie geen cao geldt en de ondernemingsraad overlegt/onderhandelt over het Personeelshandboek. Ook begrippen als “belangrijk”, “regeling”, “vroegtijdig” of “faciliteiten” vragen vaak om verduidelijking. Kortom met een convenant ondernemingsraad vul je de spelregels aan of je verduidelijkt begrippen uit de Wet op Ondernemingsraden.

Voorbeelden uit de praktijk

Het afgelopen jaar heeft Maatschap voor Medezeggenschap samen met ondernemingsraden en bestuurders regelmatig afspraken geïnventariseerd. Soms bleef dit bij een constructief gesprek. Soms hebben we na afloop de afspraken op papier gezet. Een paar voorbeelden zijn:

 • vervolgafspraken over de instemmingsrechten van de ondernemingsraad na juridische fusie;
 • Enquêterecht in verband met spanningen in de holding (zie blog Enquêterecht als bovenwettelijke bevoegdheid)
 • spelregels bij het zelf onderhandelen over arbeidsvoorwaarden;
 • concrete faciliteitenregeling in aanloop naar de verkiezingen;
 • een situatie waar er telkens stroeve samenwerking was.

Wil jij een voorbeeld ontvangen? Neem contact op en we sturen het je direct toe. Wacht niet te lang, want dringende afspraken kan je het beste op papier zetten als er nog geen “gedonder in de glazen” is. Lees deze blog voor meer tips. Je kan natuurlijk ook direct contact opnemen met Maatschap voor Medezeggenschap. We helpen je graag verder.

Uiteindelijk wil iedereen liever een zinvolle inhoudelijke discussie in plaats van regelmatig gesteggel over de samenwerking. Dit sluit goed aan bij de visie van Maatschap voor Medezeggenschap. Zodra de basis op orde is kan de ondernemingsraad zijn invloed vergroten. Nieuwsgierig?  Download het gratis e-book.

Wanneer is een convenant ondernemingsraad handig?

Verloopt het overleg stroef of komt er een ingrijpende reorganisatie aan? Check dan het onderstaande rijtje.

 1. De Wet op Ondernemingsraden is een kaderwet voor alle ondernemingen met meer dan 50 personen. Hierdoor is er per organisatie vaak behoefte aan een eenduidige interpretatie van de wettelijke bepalingen. Enkele voorbeelden zijn:
  1. Wanneer is in jouw organisatie een adviesaanvraag “belangrijk”?
  2. Welke faciliteiten zijn passend bij een ondernemingsraad met 5 of  bijvoorbeeld 15 zetels?
  3. Informatievoorziening bij een ondernemingsraad met een “moeder in het buitenland”,
  4. Het opstellen van een tijdpad bij een fusie of overname.
 2. Bij fusies en overnames worden twee soorten aanvullende afspraken gemaakt.
  • Zo kan je aanvullende afspraken maken over dit specifieke traject. Wanneer komt de adviesaanvraag? En welke informatie is hiervoor nodig? Denk hierbij ook aan afspraken over hoe het besluitvormingstraject er uit komt te zien. Het is verstandig om dit af te stemmen met de andere organisatie. Doe dit zorgvuldig, want bij fusies en overnames ontstaat er al snel een calimero-gevoel bij de kleinste organisatie.convenant ondernemingsraad gevoel calimero
  • Een convenant ondernemingsraden is zeker verstandig als de samenwerking met de ondernemingsraad van de andere organisatie aan de orde is. Bij fusies en overnames kunnen beide ondernemingsraden bevoegdheden bijvoorbeeld delegeren aan een Tijdelijke Ondernemingsraad. Het is uiteraard zeer belangrijk om deze afspraken goed vast te leggen.
 3. Overlegt jouw ondernemingsraad zelf over arbeidsvoorwaarden? Een convenant ondernemingsraad is dan onmisbaar. In de Wet op Ondernemingsraden staat namelijk niets over de rechten en plichten van een ondernemingsraad of de bestuurder. En de startpositie van de ondernemingsraad is toch echt een andere dan de positie van een vakbond of de bestuurder.  Test of de ondernemingsraad klaar is voor onderhandelingen.

Wat staat in een convenant ondernemingsraad?

Interne afspraken van de ondernemingsraad horen thuis in het reglement van de ondernemingsraad. Hier gaat het in de praktijk vaak mis. Afspraken over de overlegvergadering zijn bijvoorbeeld afspraken die thuis horen in een convenant ondernemingsraad.

De Wet op Ondernemingsraden geeft een basisniveau van rechten en bevoegdheden aan. De afspraken mogen dus niet onder dit basisniveau liggen. Wel mogen er, aanvullend op de Wet op Ondernemingsraden, extra afspraken gemaakt worden. Dit staat omschreven in  artikel 32 WOR. Voor alle duidelijkheid: een ander woord voor convenant is ondernemingsovereenkomst.

Een convenant heeft een juridische status en de volgende onderdelen zijn belangrijk om goed te omschrijven:

 1. In de overeenkomst moeten de partijen worden vermeld die de afspraken met elkaar maken.
 2. Het waarom en binnen welke kaders worden afspraken gemaakt? Dit zijn de uitgangspunten en overwegingen.
 3. Het komt nogal eens voor dat in een overeenkomst bepaalde begrippen gebruikt worden waarvan het van belang is dat ze precies omschreven worden.
 4. De inhoudelijke afspraken worden opgesomd.  Zijn deze bepalingen helder en eenduidig geformuleerd?
 5. De afspraken in het convenant ondernemingsraad zijn op grond van artikel 36 WOR afdwingbaar. Toch kunnen er redenen zijn om te kiezen voor een eigen geschillenregeling.
 6. Meestal is aan te raden om de overeenkomst aan het einde van een verkiezingsperiode te evalueren.
 7. Voor welke periode wordt de overeenkomst aangegaan? Als er over de duur geen afspraken worden gemaakt geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst blijft dus geldig als de ondernemingsraad opnieuw gekozen wordt of de bestuurder wisselt.
 8. Tijden veranderen en het handig zijn een opzeggingsbeding en/of wijzigingsbeding op te nemen.

Samen tijdig starten

Convenant ondernemingsraad maatschap voor medezeggenschap

 1. Maak samen een diagnose waar de behoeften liggen. Gaat het hierbij om verduidelijking of aanvulling van de WOR?
 2. Bespreek de mogelijkheden van een convenant ondernemingsraad. Start deze discussie bij voorkeur als er geen dringende kwestie speelt. Het convenant ondernemingsraad is een middel om het overleg de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. Het papiertje is zeker geen tovermiddel als er al ruzie is.
 3. Voorkom een al te juridische benadering. Kies voor maatwerk, duidelijkheid en ook voor gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
 4. Onderzoek of er in de cao extra bevoegdheden aan de ondernemingsraad zijn toegekend.

Kortom

Begin op tijd met praten en bepaal samen of het zinvol is om een convenant ondernemingsraad op te stellen. Ben je zover dat er getekend kan worden? Laat de overeenkomst wel eerst toetsen. Neem voor vragen of informatie contact op met Maatschap voor Medezeggenschap. We begeleiden graag de ondernemingsraad én de bestuurder.

 

 

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap