Hoe krijg je de bestuurder echt aan het luisteren? 

Ondernemingsraden en bestuurders overleggen veel en gelukkig meestal in goede harmonie. Toch is het de vraag of de inhoudelijke invloed van je ondernemingsraad ten volle benut wordt en ook zichtbaar is voor collega’s. Als dat lukt is er sprake van gelijkwaardig overleg. Hoe zit dat in jouw OR? Bekijk deze video.

De ervaring leert echter dat de inhoudelijke plannen van de bestuurder zelden zichtbaar worden aangepast. Dat zou beter kunnen. Hoe krijg je de bestuurder wel zo ver? Dat lees je in deze blog van MVMZ.

Waarom is gelijkwaardig overleg zo belangrijk?

Gelijkwaardig overleg is cruciaal voor zinvolle medezeggenschap. Er zijn rapporten volgeschreven over de effectiviteit van organisatieveranderingen. Duidelijk is dat goede medezeggenschap hieraan bijdraagt. Inspraak moet dan wel tot zichtbaar resultaat leiden, anders is er sprake van schijnbetrokkenheid.

Oeps dat is stellig, maar mogelijk schudt het je wakker?

De inhoudelijke inbreng van je ondernemingsraad draagt bij aan het draagvlak en de kwaliteit van het voorgenomen besluit. En daarmee vergroot de OR de effectiviteit van lastige besluiten. Samengevat is dit de theorie van psycholoog Maijer.

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie

De meeste ondernemingsraden voegen waarde toe door bij te dragen aan de acceptatie. De -moeilijk zichtbare – winst zit in het bijsturen van het oorspronkelijke voorgenomen plan.

Waarom is gelijkwaardig overleg zo lastig?

Het heeft alles te maken met het feit dat de bestuurder de hoogste baas is. Dus zij/hij zal het beter weten en weerstand oproepen doe je liever ook niet. Toch zit daar de denkfout. De bestuurder is ten opzichte van de OR niet de hoogste baas, maar een gelijkwaardige gesprekspartner. Het verschil zit in de andere rol en andere verantwoordelijkheid. De bestuurder neemt de besluiten en is eindverantwoordelijk. De OR “haalt alles uit de kast” om een inhoudelijke mening (bij voorkeur expliciet getoetst bij collega’s) vasthoudend in te brengen in het overleg. Ondernemingsraden zijn terecht voorzichtig met het op het spel zetten van een goede overlegrelatie. Toch kan je als OR prima vasthouden aan een standpunt zonder ruzie te krijgen. Sterker nog: bestuurders zijn vaak blij met een kritische OR.

Lees meer over effectief overleggen als ondernemingsraad

effectief overleggen ondernemingsraad win win mvmz 1

De noodzaak van gelijkwaardig overleg staat ook in de WOR

Artikel 23 WOR geeft allerlei spelregels mee waardoor de procedure gelijkwaardig wordt. En daar bovenop geeft hetzelfde artikel ook aan dat alles in de onderneming besproken moet kunnen worden. Dit is dus de inhoudelijke gelijkwaardigheid. Het valt mij op dat ondernemingsraden en bestuurders dit soms onvoldoende beseffen. Lees hier meer over in andere blogs: Wettelijke taak ondernemingsraad zonder op stoel bestuurder te zitten

Of: Invloedrijk advies ondernemingsraad

Zichtbaar maken van inhoudelijke invloed

Soms is er wel degelijk gelijkwaardig overleg. Want achter de schermen heeft de OR ongemerkt best vaak invloed. Toch is het eeuwig zonde dat deze resultaten niet beter zichtbaar worden. Als collega’s weten dat de OR het voorgenomen plan heeft weten bij te sturen, dan wordt de acceptatie van dit besluit ook weer beter. Dit is zeker ook in het belang van de bestuurder! Wil je meer weten over hoe je dit het beste kan doen? Neem dan contact op of kijk eerst naar de video.

Netwerkmethode en video

Werken aan gelijkwaardig(er) overleg

Kortom: om de invloed van de OR zinvol en zichtbaar te maken is er gelijkwaardig overleg nodig. Dit kan de OR bereiken door dezelfde machtsbronnen te gebruiken die de bestuurder ook heeft. Vier machtsbronnen zitten in ieder OR-lid en deze moeten zo snel mogelijk tot uiting komen in het OR-team. De Wet op de Ondernemingsraden borgt namelijk de rechter vier machtsbronnen.

8 machtsbronnen mvmz gelijkwaardig overleggen 1Na een training van Maatschap voor Medezeggenschap heb je zicht op de 8 machtsbronnen. Maar eerlijk gezegd ben je er dan niet. De individuele persoonsmacht van de OR-leden kan pas benut worden als je de trainingen (kennis en vaardigheden) in een meerjarenplan zet. Zo wordt de OR een krachtig team.

Kennis is macht

Lees hier het artikel dat gepubliceerd is in het vakblad OR-net. Het gaat over de over deskundigheidsmacht in gelijkwaardig overleg. Kennis is macht MVMZ machtsbron 1 dec 22

Wil jij ook aan de slag met gelijkwaardig overleg?

Na een gratis kennismakingsgesprek maak ik een begeleidingsplan op maat. Hiervoor heb ik contact met de bestuurder, geef ik feedback op een overlegvergadering, is er een intake met individuele leden. Gedurende het traject is gratis begeleiding van de voorzitter en de secretaris inbegrepen. Meer weten?

Gesprek scholingsplan OR en leden

 

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap