Collega’s in schulden: wat doet de OR? 

Het is te verwachten dat schulden van collega’s aan het einde van het jaar zichtbaar worden. Collega’s die niet meer meedoen met de bedrijfslunch, somberheid tijdens de feesdagen of zelfs loonbeslagen. De eerste verschijnselen zijn nu al te merken: collega’s die niet langer thuis willen werken (verwarming/thee & koffie) of collega’s die op het werk komen douchen, vanwege de energierekening.

Wat kan je doen als ondernemingsraad? Wellicht meer dan je denkt. Stimuleer bijvoorbeeld de regeling bedrijfsmaatschappelijk werk. Lees in deze blog van MVMZ waarom en hoe je dit kan aanpakken.

Schulden collega’s de schaamte voorbij

Het is niet zozeer de vraag of werknemers schulden krijgen, maar wanneer. De taboes op schulden is groot. Maar juist omdat het nu zo’n collectief geaccepteerd probleem is ontstaan er ook kansen. Neem daarom als OR tijdig het initiatief. Denk bijvoorbeeld aan een aparte regeling voor bedrijfsmaatschappelijk werk. juist het bedrijfsmaatschappelijk werk kan hulp bieden aan collega’s die in de schulden komen. Vaak is er namelijk sprake van een loonbeslag en moet het onderwerp wel besproken worden. Deze regeling staat niet voor niets onder het instemmingsrecht en het is zeker ook te beschouwen als een stimulerende taak van de OR. In deze blog lees je over een ander initiatief-voorstel OR en aantrekkelijke(r) werkgever.

Katrien als schuldhulpverlener

Jawel, in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was ik uitvoerend schuldhulpverlener en later ook trainer voor schuldhulp-bijstandsmaatschappelijk werkers. En daar heb ik ervaren hoe groot de taboe was op het hebben van schulden. Huisuitzettingen en energieafsluitingen waren vaak “nodig” voordat een gezin zich meldde bij bureau schuldregeling. Anno 2022 lijkt er niet veel veranderd. Hopelijk kan internet preventief helpen? Bijvoorbeeld: https://www.komuitjeschuld.nl/voor-werknemers

Wegkijken, niet luisteren of niet benoemen…helpen collega’s met schulden niet

Juist omdat het ontstaan van schulden nu te wijten is aan een oorzaak van buitenaf is de taboe hopelijk iets minder groot.invloedrijk advies ondernemingsraad mvmz

Reik daarom (als organisatie) ongevraagd en actief uit naar de medewerkers met een passend aanbod. Outreachend werken heet dit officieel: https://vroegsignaleringshv.nl/outreachend-werken/

Instemmen of initiatief bedrijfsmaatschappelijk werk

Als medewerkers problemen ervaren die hun functioneren in de weg staan kunnen ze terecht bij het bedrijfsmaatschappelijk werk. Lees ook deze Personeelsraadgever en ondernemingsraad over de Personeelsraadgever en het verdwijnen van bedrijfsmaatschappelijk werk.  Het kunnen zowel problemen zijn die werkgerelateerd zijn, maar ook problemen in de privésfeer. Zeker als deze laatste van invloed zijn op het werk. En schuldenproblematiek gaat je niet in de koude kleren zitten.

Veel organisaties hebben dit niet duidelijk geregeld. Meestal is er niets geregeld. Soms is het onderdeel van de arbo-dienstverlening. Geldzorgen leiden immers tot stress en mogelijk uitval. Financiële problemen en begeleiding vanuit de organisatie is dan feitelijk onderdeel van het (preventieve) verzuimbeleid.

De vraag is of dit handig is. Waarschijnlijk ben je als organisatie dan al aan de late kant en bij schuldregelingen is er geen tijd te verliezen. Vanuit mijn eigen ervaring en de wetenschap dat de taboe groot is denk ik dat een specifieke bedrijfsmaatschappelijkwerk-regeling beter is. Eentje waarin je expliciet de aanleidingen in 2022 benoemt, dat de werkgever mee wil kijken naar oplossingen etc.

Wat staat er in de WOR?

Verandert er binnen de organisatie iets in de regelingen rond bedrijfsmaatschappelijk werk, dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over de regeling bedrijfsmaatschappelijk werk. Het staat in de opsomming van de Wet op de ondernemingsraden onder 27 lid 1h.

Ontvangt de OR een instemmingsverzoek voor bedrijfsmaatschappelijk werk, dan doet de OR er goed aan om ook de privacy van de werknemers in het oog te houden. Zie hier meer over in deze Privacy checklist voor je ondernemingsraad.

Aan de slag

Dus OR er zijn redenen genoeg om wel te horen, te zien en te praten!

Met de volgende acties kan je OR snel en concreet aan de slag:

  1. Vraag na of er een regeling is voor collega’s met schulden en vraag wat deze inhoudt?
  2. Doe navraag naar de aandacht voor schuldenproblematiek onder collega’s in het OR-netwerk zoals de preventiemedewerker, vertrouwenspersoon, personeelszaken/HRM etc.
  3. Biedt als voorzitter van de OR een luisterend oor voor OR-leden die moeite hebben met rondkomen. Er start dit najaar een speciaal leer- & werkprogramma voor voorzitters. Informeer gerust of er nog plek is. Training boeiende functie voorzitter ondernemingsraad
  4. Bij onvoldoende concrete regeling: stel de bestuurder voor om snel een regeling ter instemming voor te leggen en let daarbij ook op de privacy
  5. Actief uitreiken naar collega’s is meer dan alleen een regeling “bedrijfsmaatschappelijk werk” formuleren. Zorg dat de regeling bekend is bij collega’s en spreek met de bestuurder af dat leidinggevenden ongevraagd actief informeren naar de situatie van de medewerkers.
  6. Informeer je collega’s dat de OR zich hard maakt voor een goede regeling.
  7. Stuur de (voorgestelde) regeling naar contact en je krijgt een gratis check op volledigheid en andere tips.

Mail je OR-actie zodat ook ander OR’s je voorbeeld volgen…

Wil je ook weten hoe jouw OR meer effect krijgt?

Bekijk inkijkexemplaar of bestel het boek Machtig Mooie Medezeggenschap

Boek Machtig Mooie Medezeggenschap

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap