Vrijstelling voor leden van de ondernemingsraad 

Het regelen van de vrijstelling van (nieuwe) leden in de ondernemingsraad is belangrijk. OR-werk kost nu eenmaal tijd. De wet zegt dat dit zoveel mogelijk in werktijd moet gebeuren. Helaas is het makkelijker gezegd dan gedaan. Ook deze maand stelde een ambtelijk secretaris een vraag hierover. Mede dankzij de 1,5 meter-toestand lees je hier een uitgebreide blog van Maatschap voor Medezeggenschap. Herken je de problemen? Lees dan verder hoe je hier het beste mee om kan gaan.

Knelpunten in de praktijk

Meestal is het zo dat de bestuurder en HRM het direct eens zijn met gangbare afspraken over de vrijstelling van de ondernemingsraad. De overlegpartners vinden OR-werk belangrijk en ieder OR-lid moet hierin gefaciliteerd worden. Zo hoort het ook.

Vervolgens wordt een (nieuw) OR-lid toch een beetje voor de leeuwen geworpen: “Regel jij het zelf in je team en met je leidinggevende?” En daar sta je dan: collega’s voelen de werkdruk toenemen en kijken met gemengde gevoelens als je weer naar een vergadering vertrekt. Omgekeerd krijg jij zelf ook bedenkingen. Leuke projecten worden niet meer aan je toebedeeld en in een beoordelingsgesprek komt “je verminderde inzet in het team” niet aan de orde, maar toch voelt dat niet helemaal lekker. En ondertussen werk jij je wel een slag in de rondte om alle ballen in de lucht te houden.

Het bovenstaande voorbeeld staat niet op zichzelf. De meeste ondernemingsraden weten wel dat er meer rechten zijn, maar ze weten het niet goed te verzilveren. Volg de volgende drie stappen:

Vrijstelling leden ondernemingsraad

Een OR heeft diverse faciliteiten (bijvoorbeeld scholing en inhuur deskundigheid). De meeste ondernemingsraden weten dit naar behoefte te organiseren. Het probleem zit ‘m vooral in het combineren van OR-werk in je gewone werk.

Stap 1

Benut het begin van de zittingsperiode om een inschatting te maken wat de OR in totaal aan tijd nodig heeft. Dit is de gebruikelijke eerste stap. In deze link vind je een handig document: berekenen faciliteiten OR

Stap 2

Afhankelijk van ieders persoonlijke werksituatie is het handig dat een OR-lid aan het begin van de zittingsperiode zelf individuele afspraken met eigen leidinggevende. Als dit niet lukt schiet het dagelijks bestuur van de OR meestal te hulp. Er is niet echt een standaard-formulier voor, omdat het echt maatwerk is. Deze tweede stap van het beschikbaar maken van de urenvrijstelling kan op vele manieren. Het is ook aan te raden om dit echt goed te regelen, want anders komen er toch later in de zittingsperiode problemen qua inzet in de OR of “gemor onder collega’s” etc. De keuze wordt bepaald door de aard van het werk, de werkomstandigheden en de voorkeuren van de betrokkenen.

Vormen waar je aan kan denken:

  • Op declaratiebasis
   Het ondernemingsraadslid kan zijn ondernemingsraadstijd als meeruren declareren en in tijd of geld compenseren.
  • Door vervanging
   Als het ondernemingsraadswerk zich in de normale werktijd afspeelt – en dat is wel de regel – dan kan het bij sommige werksoorten nodig zijn dat het ondernemingsraadslid bij afwezigheid onmiddellijk wordt vervangen. Dit geldt vooral bij organisaties die in roosters werken.
  • Door tijdelijke aanstelling
   Bij omvangrijke vrijstelling of bij meerdere ondernemingsraadsleden op één afdeling kan het nodig zijn voor de duur van de zittingsperiode een vervanger aan te stellen. De leidinggevende krijgt dan extra budget uit een centrale begroting.
  • Door taakverschuiving
   Bij sommige functies valt er niets te verwachten van inval of vervanging, terwijl de arbeidsduur van het betrokken ondernemingsraadslid evenmin kan worden uitgebreid. Het gaat dan vaak om specialistisch en solistisch werk. In elke functie zitten echter wel bestanddelen die ook door anderen gedaan kunnen worden. Door deze eruit te halen en door anderen te laten verrichten, kan er voldoende ruimte ontstaan voor het ondernemingsraadswerk.

vrijstelling ondernemingsraad contract

Tip: de leidinggevende en het OR-lid kunnen dit bijvoorbeeld regelen via bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Stap 3

Als laatste en derde stap: alle afspraken vastleggen in een convenant.  Dat voorkomt herhaling van discussie en het maakt de afspraken voor alle partijen inzichtelijk. Zie hiervoor de eerdere blog: Convenant ondernemingsraad voor spelregels met de bestuurder

Jobcraften: OR-vrijstelling in je werkpakket

Soms vinden OR-leden het zelf lastig om te bepalen welke taken zij in het huidige takenpakket willen schrappen vanwege het OR-werk. Daarvoor kunnen OR-leden ook aan Jobcraften denken. In een workshop draai je aan de knoppen en kom je te weten hoe je je takenpakket het beste kan herschikken. Interesse? Neem contact op en dan bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

 

Kortom: regel het voor eens en altijd goed

MVMZ helpt je OR graag verder. Juist de urenvrijstelling is een cruciale factor om uiteindelijk goed aan de slag te gaan. Met een paar coachingsmomenten krijg je de boel op orde. Interesse? Neem contact op en dan bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.

 

 

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap