Stiekem beloningsbeleid 

Een ondernemingsraad (OR) kreeg een bijzondere individuele vraag over beloningsbeleid. Wat was er aan de hand? De OR van een kleine onderneming hoort van een collega dat zij een promotie heeft gekregen. Leuk zou je denken, maar dan komt de aap uit de mouw. De collega is gevraagd deze informatie niet te delen met andere collega’s en daar wordt ze ongemakkelijk van. Zij vraagt aan de OR of de werkgever dit mag vragen/opleggen. Interessante vraag die de OR aan het denken zet over hun wettelijke taak als het gaat om beloningsbeleid. In deze blog van MVMZ lees je over de aanpak die je als OR kan kiezen.

Promotie stil houden voor collega’s

Mag de werkgever dit vragen? Tsja natuurlijk kan de werkgever het vragen. Maar met welke bedoeling en heeft het niet een averechts effect?

Als medewerker wil je graag erkenning voor het feit dat je kennelijk iets goeds hebt gedaan. Je wilt het eerder van de daken schreeuwen dan stilhouden. Met het verzoek om stilhouden werk je mee aan verdeel en heers: de directie zal in haar wijsheid wel beslissen wie wat toekomt. Waarschijnlijk heeft het verzoek om het stil te houden te maken de krapte op de arbeidsmarkt en/of met de angst dat het leidt tot scheve ogen. Met een promotie komen vaak ook andere taken en verantwoordelijkheden ter sprake. Omdat het om een kleine organisatie gaat zal het vermoedelijk dus toch de ronde gaan doen en dan wordt het nog ongemakkelijker.

De OR kan de medewerker aanraden de promotie te accepteren echter zonder de voorwaarde. De kans is erg klein dat de promotie als gevolg van die reactie wordt teruggetrokken.

Marktoeslag en andere instroombonussen

Met de krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken en behouden van werknemers erg actueel. Vaak wordt gedacht aan financiele toeslagen. Los van het feit dat cao’s bedoeld zijn om als werkgevers elkaar niet te beconcurreren is het de vraag of dit werkt. Want een werkgever wordt niet (alleen) aantrekkelijk met een goede financiële beloning. Lees er meer over in de blog OR en aantrekkelijke(r) werkgever. De cultuur van de onderneming is belangrijker. En van medewerkers vragen om minder open te zijn naar de directe collega’s draagt daar zeker niet aan bij… Lees in deze blog OR adviseer rechtvaardige besluiten over drie vormen van rechtvaardigheid waar een OR mee aan de slag kan.

Wat is de (wettelijke) taak van de OR?

De OR belde op omdat zij niet goed wisten welke rechten de OR heeft. En een haakje zoeken in de wet is inderdaad een handige aanpak. Gelukkig staan er diverse aanknopingspunten in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Download hierBelangrijkste artikelen uit WOR MVMZ een samenvatting van de belangrijkste OR-rechten.

Ondernemingsraad Bevoegdheden WOR MVMZ

Stimulerende taak en nieuwe Europese richtlijnen

De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 28 lid 3 WOR de taak om in het algemeen te waken tegen discriminatie in de onderneming en om gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Gelijke behandeling heeft ook betrekking op het beloningsbeleid. De ondernemingsraad kan stimuleren dat de onderneming zich tijdig voorbereidt op de nieuwe regels over beloningstransparantie en die ook correct naleeft. Hoe je dit in het uiterste geval kan afdwingen lees je hier Sprengers advocaten zorgtaken-van-de-or

Op 10 mei 2023 zijn er nieuwe Europese regels vastgesteld om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen evenveel gaan verdienen voor hetzelfde werk. Die regels dwingen ondernemingen meer openheid te geven over hoe salarissen worden bepaald. Deze nieuwe regels gelden voor alle ondernemingen, zowel in de publieke als de private sector. Nederland moet deze Europese regels uiterlijk op 7 juni 2026 hebben opgenomen in de nationale wetgeving. De ondernemingsraad speelt hierbij een belangrijke rol.

Instemmingsrecht – bevorderingsbeleid

Op grond van artikel 27 lid 1 sub e WOR heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid. Het geven van promotie kan financieel zijn, maar soms ook met andere taken en bevoegdheden. Het raakt in ieder geval het bevorderingsbeleid.

Daarom kan de OR vragen naar de huidige regeling en of hier in verband met krapte op de arbeidsmarkt van wordt afgeweken?

Instemmingsrecht – beloningsbeleid

Op grond van artikel 27 lid 1 sub c WOR heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een belonings- of  functiewaarderingssysteem. Dit gaat over onder andere de wijze waarop beloningen worden berekend en functies worden gewaardeerd. Het kan ook betrekking hebben op onderlinge rangorde van beloningen (bijvoorbeeld door indeling in loongroepen of salarisschalen). De nieuwe regels op dit gebied kunnen leiden tot instemmingsrecht van de ondernemingsraad omdat door de onderneming mogelijk een beloningsbeleid moet worden opgesteld of aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels.In deze onderneming geldt geen cao. Als ondernemer kan je dan niet zomaar markttoeslagen of promoties toekennen. De cao heeft immers de bedoeling dat werkgevers elkaar niet gaan beconcurreren met arbeidsvoorwaarden.

Inzicht in het beloningsbeleid 2026

Alle ondernemingen worden vanaf 2026 verplicht om hun werknemers gemakkelijk toegang te geven tot de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de beloning, de beloningsniveaus en de beloningsontwikkeling van werknemers. Ondernemingen die al een duidelijk overzicht hebben van functies en bijbehorende salarissen zijn hier grotendeels al klaar voor. Andere ondernemingen zullen dit nog moeten opstellen. Werknemers moeten straks door de onderneming jaarlijks worden geïnformeerd over hun recht op deze informatie en hoe ze daar toegang tot kunnen krijgen.

Rapporteren naar OR over beloningsverhoudingen

Ondernemingen met honderd of meer werknemers hebben nu al een informatieplicht: ze moeten jaarlijks de beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers publiceren, niet algemeen voor het hele personeel, maar ook uitgesplitst naar gelijkwaardige functies. Deze jaarlijkse beloningsanalyse moet met de ondernemingsraad worden besproken.

Hoe nu verder?

OR’s die regelmatig scholing volgen bij MVMZ kunnen altijd bellen met de vraag om even mee te denken. Deze OR ging aan de slag met het onderwerp:

  • Door de wettelijke taak serieus te nemen
  • De krapte op de arbeidsmarkt en verloop collega’s te bespreken tijdens een informeel overleg en daarna een overlegvergadering
  • De medewerker in kwestie te adviseren dat ze de promotie graag wil, maar dat ze dit wel wil delen met collega’s (zonder bedragen te noemen)
  • Aangeven dat rechtvaardigheid, gelijke behandeling en transparantie drie essentiele voorwaarden zijn voor goed personeelsbeleid en dat de OR hierover in gesprek wil.

Meer weten?

Neem gerust contact op om een praktische vraag te stellen. Of ben je nieuw in de OR en wil je de (spel) regels beter leren kennen. MVMZ heeft een zeer gewaardeerde online training.

Titel Nieuw in OR video MVMZ

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  1. Beste Katrien,

    Je hulp en de heldere informatie worden zeer gewaardeerd. We hadden inderdaad een haakje in de wet nodig. Hier kunnen we goed mee aan de slag.

    Nogmaals bedankt!

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap