Verschil adviesrecht en instemmingsrecht 

Het is -op zijn zachtst gezegd- lastig om het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht te begrijpen. Lastiger nog: wat is van toepassing in jouw organisatie? En ook: wanneer is het adviesrecht of het instemmingsrecht niet van toepassing? Daarom lees je in deze blog van Maatschap voor Medezeggenschap 6 veel voorkomende misverstanden.Wil je zelf aan de slag download onderaan de blog het gehele stappenplan.

Online module (lekker handig op je eigen moment)

Maatschap voor Medezeggenschap heeft ook een online module waarin het duidelijk wordt uitgelegd. Speciaal voor tussentijds instromende OR-leden. Online module Nieuw in OR 3 videotips

Veel voorkomende misverstanden

Wees gerust (1): je hoeft als OR-lid niet de hele wet uit je hoofd te kennen. Wel is het handig om op hoofdlijnen de verschillen tussen adviesrecht en instemmingsrecht te kennen. Als er een nieuw onderwerp aan de orde komt moet er namelijk wel “een lampje gaan branden”. Later kan je rustig uitzoeken welke bevoegdheid aan de orde is. Desondanks is er vaak verwarring. Wees gerust (2): je kan natuurlijk ook altijd een vraag stellen: contact

Hieronder staan de meest voorkomende misverstanden.

                               Adviesrecht           Instemmingsrecht

1.  Een sociaal plan bevat de  “maatregelen” van de adviesaanvraag en daarmee niet instemmingsplichtig.

2.  Bij advies is het vooral een (soms erg) lastige taalkwestie. Zo staat het woord “reorganisatie” niet in het rijtje. Maar als teams geherstructureerd worden is het al snel wel adviesplichtig.

3.  Investeringen hoeven niet direct personele impact te hebben om toch belangrijk te zijn. Vervangingsinvesteringen zijn niet adviesplichtig.

4.  Een gevolg van de adviesaanvraag kan zijn dat er iets wijzigt wat onder het instemmingsrecht valt. Bijvoorbeeld wijziging werktijden. Hiervoor moet een aparte instemmingsaanvraag gedaan worden.

5.  Adviesrecht ontslag/benoeming bestuurder is geen belangrijke organisatorische wijziging en valt daarom onder 30 WOR.

6.  Opdracht aan extern adviesbureau over mogelijk adviesplichtig onderwerp bevordert vroegtijdige betrokkenheid. lees andere blog

Tip: zet 6 als vast bespreekpunt op de agenda van art. 24 –bespreking.

1.   (W)OR gaat niet over primaire arbeidsvoorwaarden. Cao’s bieden steeds meer ruimte aan OR’s. Als de OR wel onderhandelt is het verstandig om in een convenant (artikel 32 WOR) aanvullende spelregels op te nemen. Lees de blog convenant

2.   Invoegen nieuwe functiebeschrijvingen in bestaand systeem is niet instemmingsplichtig. De regeling wijzigt niet.

3.   Ken het verschil tussen een concrete regeling, een beleidsvoornemen (intentie) en een voorgenomen besluit

4.   Voor vrijwel alle onderwerpen geldt dat er ook nog aparte wetgeving is. Deze wetgeving gaat vóór de WOR. Het belangrijkste voorbeeld is de Arbowet. Daar staan onderwerpen in die ook instemmingsplichtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het contract Arbodienst, opzet RI&E + PVA, positionering en taken preventiemedewerker

5.   De OR kan altijd (informeel) overleggen (lees andere blog) over individuele kwesties, maar deze vallen niet onder het advies- en/of instemmingsrecht.

6.   Inhuur extern deskundige door bestuurder over instemmingsplichtig onderwerp valt onder informatierecht 31.c.

Stappenplan verschil adviesrecht – instemmingsrecht

Om op het juiste moment invloed te hebben is de “aanloop” naar de advies- of instemmingsaanvraag van groot belang. DOWNLOAD hier het stappenplan verschil adviesrecht en instemmingsrecht.  (zonder verzoek om e-mailadres).

Bel me bij twijfel

Hoe mooi het ook uitgelegd is, soms is het nodig om voor 100% zeker te weten welke bevoegdheid van toepassing is. Twijfel je? Neem dan gerust contact op. Ik denk help je OR graag verder.

De uitleg WOR in 5 handige tekeningen?

Voor de gehele uitleg kan de OR een praktische trainingsdag volgen. Dit kan op locatie of online. Meer informatie vind je hier Introductietraining Wet op Ondernemingsraden of volg de module Online Introductietraining Wet op Ondernemingsraden

ondernemingsraad WOR mvmz

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap