Wijziging wet ondernemingsraden in 2022 bekijk de video 

Vanaf 2022 wijzigt de wet op de ondernemingsraden op drie punten. Twee wijzigingen hebben betrekking het reglement van de ondernemingsraad. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn, zeker als je (tussentijdse) verkiezingen gaat organiseren.  Bekijk de video. In deze blog lees je de achtergronden en ook de derde en laatste wetswijziging.

Nooit meer iets belangrijks missen? Abonneer je dan op alle blogs en vlogs van MVMZ via het  gratis e-book.

De wijziging wet ondernemingsraden staat in de verzamelwet SZW 2022

Allerlei wetten wijzigen staan hierin verzameld. Wil je alles weten? Het gehele voorstel vind je via deze link  Wetsvoorstel 1ste kamer.

Voor de OR komt het er op neer dat er drie wijzigingen zijn, waarvan je er twee het beste direct kan verwerken in het OR-reglement.

Wijziging wet op de ondernemingsraden 2022 in het kort

 1. De termijnen van jezelf als werknemer verkiesbaar stellen en mogen kiezen worden beiden verkort naar 3 maanden.
 2. Flexkrachten* tellen voortaan na 15 maanden al mee voor de “in de onderneming werkzame personen”.
 3. De vaste commissie van de OR kan voortaan uit minimaal 1 OR-lid bestaan met aanvulling.

*werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollwerknemers.

De eerste twee wijzigingen over de verkiezingen kon je al zo regelen als OR, maar nu zijn de termijnen standaard geworden. Dat is goed nieuws want zo wordt de vijver van kandidaten groter. Afwijken mag in de toekomst nog steeds.

Verkiesbaar en kiesgerechtigd

Met het wetsvoorstel worden de termijnen in de WOR over de verkiesbaarheid van vaste en flexibele werknemers verkort. Tot 2022 waren werknemers standaard pas na een half jaar kiesgerechtigd en kunnen zij pas na een jaar als OR-lid worden verkozen. Flexkrachten werden pas na 24 maanden beschouwd als “binnen de onderneming werkzame personen”. Deze termijn wordt nu ook verkort naar 15 maanden. Vervolgens worden deze flexkrachten alsmede de direct bij de werkgever in dienst zijnde werknemers binnen 3 maanden kiesgerechtigd en kunnen zij ook als OR-lid worden verkozen.

Hele goede zaak: de vijver voor OR-kandidaten wordt zo groter

Het is een prima aanpassing. De termijn van 24 maanden voor flexkrachten was nog uit de tijd van voor de flexibilisering. Meer hierover lees je in deze blog van MVMZ  WAB en OR: wat moet je weten?

Natuurlijk blijft het wel een uitdaging om de kandidaten voor de OR te werven. MVMZ begeleidt vaker bestuurders en ondernemingsraden die streven succesvolle OR-verkiezingen. Dat is echt niet zo moeilijk als het lijkt. En een goed gevulde OR is cruciaal voor goede medezeggenschap. Wil je meer weten over het succesvol werven van kandidaten? Lees dan deze OR verkiezingen met veel kandidaten

Aanpassing reglement OR na wijziging wet ondernemingsraden

E komt een hoop bij kijken: het goed organiseren van het OR-werk. Het laatste waar je aan denkt of zin in hebt is het aanpassen van het OR-reglement. Toch moet je reglement moet wel op orde zijn. Want als democratisch gekozen orgaan moet je je zelf als OR wel aan de juiste regels houden. Bovendien kan je als OR er ook “gedragsregels” in opnemen waardoor de interne spelregels voor nieuwe kandidaten ook direct helder zijn. Dit voorkomt interne onrust en gedoe.

 • In de Wet op de Ondernemingsraden stond tot en met 2021 dat flexkrachten medezeggenschapsrechten krijgen na 24 maanden. Dit wordt in artikel 1 WOR, derde lid, onderdeel a, wordt vervangen door “ten minste 15 maanden”.
  • TIP: neem dit op in de definities van je reglement
 • artikel 6 lid 2 wordt 3 maanden in plaats van 6
  • TIP: als je dit een goede termijn vindt wijzig het dan in je reglement
 • in het volgende lid (artikel 6 lid 3) wordt 3 maanden in plaats van 12 maanden
  • TIP: als je dit een goede termijn vindt wijzig het dan in je reglement.

Neem contact op als je een ONLINE CHECK wil op je OR-reglement.

Vaste commissie samenstelling soepeler

De ondernemingsraad kan voortaan vaste commissies anders samenstellen. Voorheen moest de helft +1 OR-lid in de commissie zitten en een minderheid bestaan uit overige collega’s. Dat principe wordt nu losgelaten in artikel 15 van de wet op de ondernemingsraden. De achterliggende gedachte is dat dit de werkdruk en de drempel verlaagd. Dat betwijfel ik overigens. Dan kan je beter aandacht besteden aan het echt goed regelen van de OR-faciliteiten. Lees dit in deze blog” Vrijstelling voor leden van de ondernemingsraad of kijk naar deze videotip http://videotip vrijstelling

Check je reglement online bij MVMZ

Voor de meeste ondernemingsraden heeft het OR-reglement een hoge mate van spruitjeslucht. Alleen voor de liefhebber aantrekkelijk. Toch is dit echt jammer. Een goed reglement helpt je OR om de interne werkwijze goed vast te leggen. Dit is handig voor nieuwe leden en het voorkomt onnodige discussies. Een voorwaarde is dat het dan wel aantrekkelijk leesbaar moet zijn…

MVMZ heeft het standaard reglement herschreven in hipper Nederlands en alle keuzemogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Als je nu toch moet wijzigen, doe het dan in een keer goed. Neem contact op voor de (online) mogelijkheden.

Het OR-reglement moderniseren

Vragen over faciliteiten?

Lees dan ook alvast deze blog over https://mvmz.nl/onderling-beraad-is-geen-vergadertijd/

 

Katrien Hugenholtz

Als ervaren adviseur/trainer help ik ondernemingsraden een onderbouwde mening te vormen over lastige en belangrijke onderwerpen.

Geef een Reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Vul aub een geldig e-mailadres in","url":"Vul aub een geldige website in","required":"Vul aub alle verplichte velden in"}

Geïnteresseerd? Neem contact op!

Wil je weten wat de Maatschap voor Medezeggenschap voor jou kan doen? Neem dan contact op met mij, Katrien Hugenholtz. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij je langs.

Katrien-Hugenholtz-adviseur-trainer-ondernemingsraad-maatschap-voor-medezeggenschap